WYDARZENIA
 
 
14.06.2019 - 15.06.2019
II Lubelsko-Krakowskie Dni Chirurgiczne - Choroby Przełyku i Żołądka
Lublin (COLLEGIUM MAIUS UL. JACZEWSKIEGO 4)

PROGRAM

Sesja I PRZEŁYK BARRETTA

 • Podstawy patofizjologiczne rozwoju przełyku Barretta
 • Podstawy molekularne przełyku Barretta
 • Przełyk Barretta a gruczolakorak przełyku – skrining, diagnostyka różnicowa
 • Indywidualizacja terapii przełyku Barretta w zależności od stopnia zaawansowania zmian morfologicznych
 • Terapia spersonalizowana gruczolakoraka przełyku

Sesja II POWIKŁANIA SEPTYCZNE W CHIRURGII PRZEŁYKU

 • Zespół Boerhavego – diagnostyka i terapia
 • Zapalenie śródpiersia w przebiegu perforacji przełyku
 • Nieszczelności zespoleń po operacji wycięcia przełyku – problem interdyscyplinarny chirurga, anestezjologa, endoskopisty
 • Zasady postępowania jatrogennych w uszkodzeniach przełyku
 • Szacowanie ryzyka powikłań pooperacyjnych i zgonu w chirurgii przełyku

Sesja III CHOROBA WRZODOWA – PRZESZŁOŚĆ CZY STALE AKTUALNY PROBLEM KLINICZNY

 • Epidemiologia i współczesne podstawy patofizjologiczne choroby wrzodowej
 • Krwawienia z górnego odcinka układu pokarmowego pochodzenia trawiennego
 • Współczesne zasady leczenia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy
  a. Rola gastroenterologa
  b. Rola chirurga
 • Choroba wrzodowa a rak żołądka w XXI wieku

Sesja IV POSTĘPY W DIAGNOSTYCE I TERAPII NOWOTWORÓW ŻOŁĄDKA

 • GIST żołądka – diagnostyka i możliwości terapii
 • Wczesny rak żołądka – możliwe opcje terapeutyczne
  a. Rola endoskopisty / gastroenterologa
  b. Rola endoskopisty / chirurga
 • Limfoplazja w raku żołądka – znaczenie diagnostyki węzła wartowniczego i zakresu limfadenektomii
 • Chirurgiczne techniki minimalnie inwazyjne w terapii raka żołądka
 • Resekcje wielonarządowe w raku żołądka  

Sesja V POSTĘPY W TERAPII SKOJARZONEJ NOWOTWORÓW PRZEŁYKU I ŻOŁĄDKA

 • Optymalna opcja terapii – przed-, około- i pooperacyjne leczenie skojarzone w raku przełyku
 • Optymalna opcja terapii – przed-, około- i pooperacyjne leczenie skojarzone w raku żołądka
 • Rola wielodyscyplinarnej terapii w raku przełyku i żołądka
 • Terapia celowana w nowotworach przełyku i żołądka
 • Indywidualizacja i personalizacja leczenia nowotworów przełyku i żołądka z perspektywy końca 2 dekady XXI wieku