Zasady prewencji powikłań żołądkowo-jelitowych z pp. w trakcie leczenia przeciwpłytkowego (2009)

Jacek Imiela, Grzegorz Opolski, Grażyna Rydzewska, Dorota Baczewska-Mazurkiewicz, Robert Małecki, Krzysztof J. Filipiak

Konsensus Grupy Roboczej powołanej przez konsultantów krajowych w dziedzinach chorób wewnętrznych, gastroenterologii i kardiologii w sprawie zasad prewencji powikłań żołądkowo-jelitowych z przewodu pokarmowego w trakcie leczenia przeciwpłytkowego

 

Przegląd Gastroenterologiczny 2009; 4 (3): 111–113