23.03.2019
Zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne w przewlekłym zapaleniu trzustki. Rekomendacje Grupy Roboczej PTG-E oraz PKT

PLIK PDF (wersja polska)

PLIK PDF (wersja angielska)