Wytyczne postępowania w krwawieniu z gopp pochodzenia nie żylakowego (2008)

Tomasz Marek, Andrzej Baniukiewicz, Grzegorz Wallner, Grażyna Rydzewska, Andrzej Dąbrowski (Grupa robocza konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii)

Wytyczne postępowania w krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego pochodzenia nie żylakowego

 

Przegląd Gastroenterologiczny 2008; 3 (1): 1-22