Wytyczne dotyczące postępowania z pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna (2012)

Wytyczne Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące postępowania z pacjentem z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Guidelines for the management of Crohn’sdisease. Recommendations of the Working Group of the Polish National Consultant in Gastroenterology and the Polish Society of Gastroenterology

Michał Łodyga, Piotr Eder , Witold Bartnik, Maciej Gonciarz, Maria Kłopocka, Krzysztof Linke, Ewa Małecka-Panas, Piotr Radwan, Jarosław Reguła, Grażyna Rydzewska

 

Prz Gastroenterol 2012; 7 (6): 317–338