16.03.2020
Wytyczne PTG-E i konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dotyczące wykonywania endoskopii przewodu pokarmowego w związku z epidemią COVID-19 (wersja nowa z 11.04.2019)

xxx

LINK (wersja pdf)