16.03.2020
Wytyczne PTG-E i konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii dotyczące wykonywania endoskopii przewodu pokarmowego w związku z epidemią COVID-19 (wersja 2 z 11.04.2020)

Wersja PDF do druku (LINK)

***