Rozpoznawanie i leczenie raka wątrobowokomórkowego (2015)

Rozpoznawanie i leczenie raka wątrobowokomórkowego – rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Diagnosis and treatment of hepatocellular carcinoma – recommendations of Hepatological Group of Polish Society of Gastroenterology

Gastroenterologia Kliniczna 2015, tom 7, nr 3, 65-89.