13.01.2020
Postępowanie z chorymi na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby - Zalecenia Polskiej Grupy Ekspertów NAFLD 2019

Wersja polska (pdf) (LINK)