Postępowanie terapeutyczne i profilaktyczne w krwawieniu z żylaków przełyku i żołądka (2014)

Mariusz Rosołowski, Marek Hartleb, Tomasz Marek, Janusz Milewski, Krzysztof Linke, Grzegorz Wallner, Andrzej Dąbrowski, Grażyna Rydzewska

Postępowanie terapeutyczne i profilaktyczne w krwawieniu z żylaków przełyku i żołądka – rekomendacje Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w dziedzinie gastroenterologii

Therapeutic and prophylactic management of bleeding from oesophageal and gastric varices – recommendations of the Working Group of the National Consultant for Gastroenterology

 

Prz Gastroenterol 2014; 9 (2): 63–68