2017

 • Maciej Gonciarz, Dawid Szkudłapski, Aldona Mularczyk, Piotr Radwan, Maria Kłopocka, Witold Bartnik, Grażyna Rydzewska, Wytyczne postępowania z chorymi na nieswoiste choroby zapalne jelit w praktyce lekarza rodzinnego, Lekarz POZ, luty 2017, tom III, Zeszyt 1, s. 1-11
 • Michał Lipiński, Grażyna Rydzewska, Ostre zapalenie trzustki, w: Wybrane algorytmy postępowania w chorobach układu trawiennego, [red] Barbara Skrzydło-Radomańska, Termedia Poznań 2017, s.199-209
 • Lipiński M, Rydzewska G, Foltyn W, Andrysiak-Mamos E, Bałdys-Waligórska A, Bednarczuk T, Blicharz-Dorniak J, Bolanowski M, Boratyn-Nowicka A, Borowska M, Cichocki A, Ćwikła JB, Falconi M, Handkiewicz-Junak D, Hubalewska-Dydejczyk A, Jarząb B, Junik R, Kajdaniuk D, Kamiński G, Kolasińska-Ćwikła A, Kowalska A, Król R, Królicki L, Kunikowska J, Kuśnierz K, Lampe P, Lange D, Lewczuk-Myślicka A, Lewiński A, Londzin-Olesik M, Marek B, Nasierowska-Guttmejer A, Nowakowska-Duława E, Pilch-Kowalczyk J, Poczkaj K, Rosiek V, Ruchała M, Siemińska L, Sowa-Staszczak A, Starzyńska T, Steinhof-Radwańska K, Strzelczyk J, Sworczak K, Syrenicz A, Szawłowski A, Szczepkowski M, Wachuła E, Zajęcki W, Zemczak A, Zgliczyński W, Kos-Kudła B. Gastroduodenal neuroendocrine neoplasms, including gastrinoma - management guidelines (recommended by the Polish Network of Neuroendocrine Tumours). Endokrynol Pol. 2017;68(2):138-153.
 • Szczeklik K, Pytko-Polończyk J, Cibor D, Owczarek D, Mach T. Oral mucosa lesions in patients with active Crohn’s disease - a prospective study. PrzeglLek. 2017;74(2):57-61.
 • Moniuszko A, Głuszek S, Rydzewska G., Rapid fecal calprotectin test for prediction of mucosal inflammation in ulcerative colitis and Crohn disease: a prospective cohort study. Pol Arch Intern Med. 2017 May 31;127(5):312-318.
 • Mazur-Bialy A, Bilski J, Wojcik D, Brzozowski B, Surmiak M, Hubalewska-Mazgaj M, Chmura A, Magierowski M, Magierowska K, Mach T, Brzozowski T. Beneficial effect of voluntary exercise on experimental colitis in mice fed high fat diet. Role of irisin, adiponectin and proinflammatory biomarkers. Nutrients 2017 Apr 20;9(4). pii: E410.
 • Michał Lipiński, Grażyna Rydzewska, Immature granulocytes predict severe acute pancreatitis independently of systemic inflammatory response syndrome,  Gastroenterology Rev 2017; 12 (2): 140–144
 • Tadeusz Tacikowski, Sa’eed Bawa, Danuta Gajewska, Joanna Myszkowska-Ryciak, Jacek Bujko, Grażyna Rydzewska, Current prevalence of Helicobacter pylori infection in patients with dyspepsia treated in Warsaw, Poland Gastroenterology Rev 2017; 12 (2): 135–139
 • Andrzej Moniuszko, Grażyna Rydzewska, The effect of cyclic rifaximin therapy on symptoms of diverticular disease from the perspective of the gastroenterology outpatient clinic: a “real-life” study, Gastroenterology Rev 2017; 12 (2): 145–151
 • Bilski J, Mazur-Bialy A, Wojcik D, Zahradnik-Bilska J, Brzozowski B, Magierowski M, Mach T, Magierowska K, Brzozowski T. The Role of Intestinal Alkaline Phosphatase in Inflammatory Disorders of Gastrointestinal Tract. Mediators Inflamm. 2017; 2017:9074601.
 • Mach T, Szczeklik K. Crohn’s disease and its oral manifestation. J Gastroenterol Hepatol Endosc. 2017;2(2):1012.Short communication.
 • Katarzyna Borycka-Kiciak, Tomasz Banasiewicz, Grażyna Rydzewska, Butyric acid – a well-known molecule revisited, Gastroenterology Rev 2017; 12 (2): 83–89
 • Mokrowiecka A., Veits L., Falkeis C., Musial J., Kordek R., Lochowski M., Kozak J., Wierzchniewska-Lawska A., Vieth M., Malecka-Panas E., Expression profiles of cancer stem markers: CD133,CD44, Musashi-1 and EpCAM in the cardiac mucosa-Barrett’s esophagus-early esophageal adenocarcinoma-advanced esophageal adenocarcinoma sequence. Pathology-research and practice, 2017, 213, 205-209

 • Salaga M., Mokrowiecka A., Zielińska M., Małecka-Panas E., Kordek R., Kamysz E., Fichna J., New Peptide Inhibitor of Dipeptidyl Peptidase IV, EMDB-1 Extends the half-life of GLP-2 and attenuates colitis in mice after topical administration J Pharmacol Experiment Ther 2017, 363, 92-103

 • Rosendahl J., Kursten H., Hegyi E., Malecka-Panas E et al .Genome-wide association study identifies inversion in the CTRB1-CTRB2 locus to modify risk for alcoholic and non-alcoholic chronic pancreatitis.Gut, 2017, Jul 28

 • Issa Y., Hjalmar Santvoort, Fockens P et al Doagnosis and treatment in chronic pancreatitis: an international survey and case vignette study. HPB, 2017, Aug 15

 • Durko Ł., Włodarski W., Stasikowska-Kanicka O., Wągrowska-Danilewicz M., Danilewicz M., Hogendorf P., Strzelczyk J, Małecka-Panas E.Expression and Clinical significance of cancer stem cel markers CD24, CD44 and CD133 in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma and Chronic Pancreatitis, Disease Markers, 2017

 • Sałaga M., Mokrowiecka A., Jacenik D., Cygankiewicz AI., Małecka-Panas E., Kordek R., Krajewska WM., Sobocinska MK., Kamysz E, FichnaJ.Systemic Administration of Sialorphin Attenuates Experimental Colitis in Mice via Interaction with Mu and Kappa Opioid Receptors J Crohn Colitis 2017, 1-11

 • Campa D., Pastore M., Capurso G., Talar-Wojnarowska R., Malecka-Panas E et al. Do pancreatic cancer and chronić pancreatitis share the ame genetic risk factors a PANcreatic Disease Research (PANDoRA) consortium investigation.Int J Cancer 2017, Sep 15

 • Chrobak-Bień J., Gawor A., Paplaczyk M., Małecka-Panas E.Analysis of factors affecting the quality of life of those suffering from Crohn’s dsease.PolPrzeglChir 2017, Aug 31 89 (4):16-22

 • Jacenik D., Cygankiewicz A., Fichna J., Mokrowiecka A., Małecka-Panas E, Krajewska WM.Estrogensignalling deregulation related with local immune response modulation in irritable bowel syndrome. Moll Cell Endocrinol 2017, Jul 31

 • Bartnik W: Choroby przewodu pokarmowego – postępy 2016/2017. Medycyna Praktyczna 2017; 9: str.
 • Bartnik W, Wejman J: Redakcja „Atlasu kliniczno-patologicznego nieswoistych chorób zapalnych jelit, wydanie II uaktualnione” i autorstwo / współautorstwo kilku rozdziałów. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2017.
 • Maciej Gonciarz, Dawid Szkudłapski, Aldona Mularczyk, Piotr Radwan, Maria Kłopocka, Witold Bartnik, Grażyna Rydzewska, Wytyczne postępowania z chorymi na nieswoiste choroby zapalne jelit w praktyce lekarza rodzinnego Lekarz POZ, luty 2017, tom III, Zeszyt 1, s. 1-11
 • Pruszczyk P, Tomaszuk-Kazberuk A, Słowik A, Drwila R, Rydzewska G, Filipiak KJ, Gaciong Z, Kaźmierczak J, Marczyński W, Windyga J, Kobayashi A, Stepińska J. Management of bleeding or urgent interventions in patients treated with direct oral anticoagulants (DOACs) - 2017 management proposals in Poland. Pol Arch Intern Med. 2017 Mar 15.
 • Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Zawadzki, Katarzyna Neubauer, Iwona Bednarz-Misa, Sabina Górska, Jerzy Wiśniewski, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Gamian.: Elevated systemic interleukin-7 in patients with colorectal cancer and individuals at high risk of cancer: association with lymph node involvement and tumor location in the right colon, CancerImmunol.Immunother. 2017 Vol.66 no.2; s.171-179

 • Małgorzata Matusiewicz, Katarzyna Neubauer, Iwona Bednarz-Misa, Sabina Górska, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Systemic interleukin-9 in inflammatoryboweldisease: association with mucosalhealing in ulcerative colitis, World J.Gastroenterol. 2017 Vol.23 no.22; s.4039-4046

 • Wilcox MH, Gerding DN, Poxton IR, Kelly C, Nathan R, Birch T, Cornely OA, Rahav G, Bouza E, Lee C, Jenkin G, Jensen W, Kim YS, Yoshida J, Gabryelski L, Pedley A, Eves K, Tipping R, Guris D, Kartsonis N, Dorr MB; MODIFY I and MODIFY II Investigators, Bezlotoxumab for Prevention of Recurrent Clostridium difficile Infection, N Engl J Med. 2017 Jan 26;376(4):305-317
 • Karol Kowalski, Agata Mulak, Maria Jasińska, Leszek Paradowski.: Diagnosticchallenges in celiacdisease, Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.4; s.729-73

 • Marek Hartleb, Krzysztof Simon, Michał Lipiński, Jarosław Drobnik, Jarosław Woroń, Grażyna Rydzewska, Agnieszka Mastalerz-Miga, Rekomendacje postępowania u chorych z zaburzeniami czynności wątroby i kamicą dróg żółciowych dla lekarzy POZ, Lekarz POZ, 04/2017, s.1-24
 • Michał Lipiński, Grażyna Rydzewska, Zapobieganie ostremu zapaleniu trzustki w czasie cholangiopankreatografii wstecznej - czy już wszystko jasne? Gastroenterologia kliniczna 2017, tom 9, nr 2, 33-39
 • Budzyński J, Ziółkowski M, Kłopocka M, Czarnecki D. Oxidoreductive homeostasis in alcohol-dependent male patients and the risk of alcohol drinking relapse in a 6-month follow-up. Alcohol 2016; 50: 57-64.
 • Budzyński J, Ziółkowski M, Kłopocka M, Czarnecki D. Blood glucose and lipid concentrations after overload are not associated with the risk of alcohol relapse. Drug Alcohol Depend. 2016; 161: 356-362.
 • Serafin Z, Białecki M, Białecka A, Sconfienza LM, Kłopocka M. Contrast-enhanced Ultrasound for Detection of Crohn's Disease Activity: Systematic Review and Meta-analysis. J Crohns Colitis. 2016 Mar;10(3):354-62. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjv196.
 • Ostrowski J, Paziewska A, Lazowska I, Ambrozkiewicz F, Goryca K, Kulecka M, Rawa T, Karczmarski J, Dabrowska M, Zeber-Lubecka N, Tomecki R, Kluska A, Balabas A, Piatkowska M, Paczkowska K, Kierkus J, Socha P, Lodyga M, Rydzewska G, Klopocka M, Mierzwa G, Iwanczak B, Krzesiek E, Bak-Drabik B, Walkowiak J, Klincewicz B, Radwan P, Grzybowska-Chlebowczyk U, Landowski P, Jankowska A, Korczowski B, Starzynska T, Albrecht P, Mikula M. Genetic architecture differences between pediatric and adult-onset inflammatory bowel diseases in the Polish population. Sci. Rep. 2016; 6, 1-10. doi: 10.1038/srep39831
 • Karol Kowalski, Agata Mulak, Maria Jasińska, Leszek Paradowski.: Diagnostic challenges in celiac disease Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.4; s.729-737

 • Magdalena Panek-Jeziorna, Jarosław Wierzbicki, Abdulhabib Annabhani, Leszek Paradowski, Agata Mulak.: Pancreatic duct stones: a report on 16 cases, Adv.Clin.Exp.Med. 2017 Vol.26 no.4; s.609-613

 • Magdalena Grzesiak, Jan Aleksander Beszłej, Ewa Waszczuk, Marcin Szechiński, Monika Szewczuk-Bogusławska, Dorota Frydecka, Tadeusz Dobosz, Anna Jonkisz, Arleta Lebioda, Małgorzata Małodobra, Agata Mulak.: Serotonin-related gene variants in patients with irritable bowel syndrome and depressive or anxiety disorders, Gastroenterol.Res.Pract. 2017 Vol.2017; art.ID 4290430 [9 s.]

 • Magdalena Panek-Jeziorna, Agata Mulak.: Rola kwasów żółciowych w patogenezie chorób jelit, Post.Hig.Med.Dośw.(online) 2017 Vol.71; s.737-746

 • Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Interakcje jelitowo-mózgowe - nowe aspekty patogenetyczne, Terapia 2017 R.25 nr 1; s.8-12

 • Karol Kowalski, Agata Mulak.: Zaburzenia bólowe przewodu pokarmowego ośrodkowo-zależne, Terapia 2017 R.25 nr 1; s.32-36

 • Magdalena Panek-Jeziorna, Karol Kowalski, Ewa Waszczuk, Agata Mulak.: Zaburzenia jelit, Terapia 2017 R.25 nr 1; s.25-30

 • Monika Kukulska, Leszek Paradowski.: Zaburzenia przełyku Terapia 2017 R.25 nr 1; s.13-15

 • Izabela Smoła, Leszek Paradowski.: Zaburzenia żołądka i dwunastnicy Terapia 2017 R.25 nr 1; s.17-22

 • Adam Smereka, Agata Mulak.: Zaburzenia odbytu i odbytnicy Terapia 2017 R.25 nr 1; s.41-45

 • Magdalena Panek-Jeziorna, Ewa Waszczuk, Agata Mulak.: Zaburzenia pęcherzyka żółciowego i zwieracza Oddiego Terapia 2017 R.25 nr 1; s.37-40

 • Małgorzata Matusiewicz, Katarzyna Neubauer, Paulina Lewandowska, Andrzej Gamian, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Reduced transferrin levels in active inflammatory bowel disease BioMed Res.Int. 2017 Vol.2017; art.ID 9541370 [8 s.]

 • Małgorzata Krzystek-Korpacka, Marek Zawadzki, Katarzyna Neubauer, Iwona Bednarz-Misa, Sabina Górska, Jerzy Wiśniewski, Wojciech Witkiewicz, Andrzej Gamian.: Elevated systemic interleukin-7 in patients with colorectal cancer and individuals at high risk of cancer: association with lymph node involvement and tumor location in the right colon Cancer Immunol.Immunother. 2017 Vol.66 no.2; s.171-179

 • Marta Idzior, Marta Laskowska, Beata Jastrząb, Katarzyna Neubauer, Adam Reich.: Analiza problemów skórnych u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit Dermatol.Estet. 2017 Vol.19 nr 5; s.234-239

 • Małgorzata Matusiewicz, Katarzyna Neubauer, Iwona Bednarz-Misa, Sabina Górska, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Systemic interleukin-9 in inflammatory bowel disease: association with mucosal healing in ulcerative colitis World J.Gastroenterol. 2017 Vol.23 no.22; s.4039-4046

 • Emanuela Dziony, Elżbieta Poniewierka.: Nutritional causes of obesity among young women, Nutr.Obes.Metab.Surg. 2017 Vol.3 no.1; s.21-26

2016

 • Grazyna Rydzewska, and Michal Lipinski, Biosimilars in Gastroenterology- An Important Moment in the Treatment of Inflammatory Bowel Diseases, J Gastroenterol Disord Ther 2016, 3: 124
 • Panufnik P, Maciejewska K, Rydzewska G, Zastosowanie diety low FODMAP w zespole jelita nadwrażliwego, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s. 68-70
 • Krakowska-Stasiak M, Cibor D, Sałapa K, Owczarek D, Mach T. Impact of body weight on clinical symptoms and endoscopic changes in patients with gastroesophageal reflux disease. PrzeglLek 2016;73(5):271-275.
 • Ciećko-Michalska I, Wierzbicka-Tutka I, Szczepanek M, Fedak D, Mach T. Czy stężenie cytokin może być markerem aktywności nieswoistych chorób zapalnych jelit oraz służyć do ich róznicowania? Przegl Lek 2016;73(5):301-304.
 • Brzozowski B, Mazur-Biały, Pajdo R, Kwiecień S, Bilski J, Zwolińska-Wcisło M, Mach T, Brzozowski T. Mechanisms by whichStressAffects the Experimental and ClinicalInflammatoryBowelDisease (IBD). Role of Brain-Gut Axis. Curr. Neuropharmacol. 2016;14(8):892-900.
 • Przybylska-Feluś M, Furgała A, Kaszuba-Zwoińska, Thor P, Mach T, Zwolińska-Wcisło M. Ghrelin, pancreatic polypeptide plasma concentrations and gastric myoelectric activity in celiac disease. Folia Med. Crac. 2016; 56(2): 57-72.
 • Mach T. Czynniki prognostyczne w alkoholowym zapaleniu wątroby. Hepatologia 2016;15:105.
 • Domagała-Rodacka R, Cibor D, Szczeklik K, Rodacki T, Mach T, Owczarek D. Gastrointestinal tract as a side-effect target of medications. Przegl Lek 2016;73(9):652-658.
 • Hartleb M, Milkiewicz P, Mach T, Cichoż-Lach H. Zakażenie HCV — epidemiologia, wyzwania diagnostyczne i szanse stworzone przez nowe terapie. Gastroenterologia Kliniczna 2016;8(3):75-84.
 • Brzozowski B, Mazur-Bialy A, Pajdo R, Kwiecien S, Bilski J, Zwolinska-Wcislo M, Mach T, Brzozowski T. Mechanisms by which Stress Affects the Experimental and Clinical Inflammatory Bowel Disease (IBD): Role of Brain-Gut Axis.CurrNeuropharmacol. 2016;14(8):892-900.
 • Gasiorowska A., Talar-Wojnarowska R., Kaczka A., Borkowska A., Czupryniak L., Małecka-Panas E.Subclinical Inflammation and Endothelial Dysfunction in Patients with chronić pancreatitis and newly diagnosed pancreatic Cancer.Dig.DisSci 2016, Apr 61 (4), 1121-9

 • Talar-Wojnarowska R., Gąsiorowska A.,Olakowski M., Dranka-Bojarowska D., Lampe P., Smolarz B, Małecka-Panas E.Analysis of XRCC2 and XRCC3 gene plymorphism in pancreatic cancer.Biomed Rep 2016, Feb 4,2,236-240

 • Martinez-Moneo E., Stigliano S., Hedstrom A., Kaczka A., Malvik M., Waldthaler A., Maissoneuve P., Simon P., CapursoG.Deficiency of fat-soluble vitamins in chronićpancreatitis:A systemic review and meta-analysis.Pancreatology, 2016, 16 (6) 988-994

 • Kozak A, Talar-Wojnarowska R., Kaczka A., Borkowska A., Czupryniak L., Małecka-Panas E., GąsiorowskaA.Utility of different serum fibrosis markers in diagnosingpatients with chronic pancreatitis and pancreatic adenocarcinoma.World J GastrointestOncol, 2016, 8,8,635-641

 • Woźniak M., BodułaA.,Małecka-Panas E., Talar-Wojnarowska R.Częstość występowania niedokrwistości u chorych hospitalizowanych z powodu zaostrzenia nieswoistych chorób zapalnych jelit, Terapia, 2016, 24, 12 (347)25-30

 • Danuta Domżał-Magrowska, Marek K. Kowalski, Piotr Szcześniak, Magdalena Bulska, Daria Orszulak-Michalak, Ewa Małecka-Panas.Theprevalence of celiacdisease in patients with irritable bowel syndrome and itssubtypes. Gastroenterology Rev 2016; 11 (4): 276–281

 • Radosław Kempiński, Katarzyna Neubauer, Szymon Wieczorek, Robert Dudkowiak, Maria Jasińska, Elżbieta Poniewierka.: 13C-methacetin breathtesting in patients with non-alcoholic fatty liver disease, Advances in Clinical and ExperimentalMedicine2016 Vol.25 no.1; s.77-81
 • Jan Biegus, Robert Zymliński, Mateusz Sokolski, Paweł Siwołowski, Piotr Gajewski, Sylwia Nawrocka-Millward, Elżbieta Poniewierka, Ewa A. Jankowska, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski.: Impaired hepato-renal function defined by the MELD XI score as prognosticator in acute heart failure, European Journal of Heart Failure2016 Vol.18 no.12; s.1518-1521
 • Monika Kukulska, Izabela Smoła, Agnieszka Hałoń, Leszek Paradowski, Elżbieta Poniewierka, Radosław Kempiński, Abdulhabib Annabhani.: A case of severeulcerative colitis with colonicdilatationcaused by renalmucinoustubular and spindlecell carcinoma, EurasianJournal of Hepato-Gastroenterology 2016 Vol.16 no.2; s.190-193
 • Monika Kukulska, Izabela Smoła, Iga Gromny, Elżbieta Poniewierka, Leszek Paradowski.: Watermelonstomach as the first symptom of livercirrhosis, Gastroenterology and Hepatology 2016 Vol.70 no.5; s.422-425
 • Robert Dudkowiak, Anna Gryglas, Elżbieta Poniewierka.: The role of diet and antioxidants in the prevention of Alzheimer'sdisease, Journal of MedicalScience 2016 Vol.85 no.3; s.205-212
 • Elżbieta Poniewierka, Katarzyna Neubauer, Radosław Kempiński, Anna Sadakierska-Chudy.: Diseaseduration and age influence CARD15 expression in Crohn's disease, Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (online) 2016 Vol.70; s.10-13
 • Atreya R, Bloom S, Scaldaferri F, Gerardi V, Admyre C, Karlsson A, Knittel T, Kowalski J, Lukas M, Löfberg R, Nancey S, Petryka R, Rydzewska G, Schnabel R, Seidler U, Neurath M, Hawkey C.:   Clinical effects of a topically applied Toll-like receptor 9 agonist in active moderate-to-severe Ulcerative Colitis, J Crohns Colitis. 2016 May 20. pii: jjw103.
 • Walecka I., Wieczorek M., Rydzewska G., Zmiany skórne w chorobach układu pokarmowego, Dermatol Dypl; 2016; 3(7); 36-46
 • Rydzewska G., Fidaksomycyna w leczeniu zakażeń Clostridium Difficile (Fidaxomycin in the treatment of Clostridium Difficile infection), Forum Zakażeń, Zeszyt 2, tom 7, 2016, s.93-96.
 • Rosołowski M, Lipiński M, Dobosz M, Durlik M, Głuszek S, Kuśnierz K, Lampe P, Małecka-Panas E, Nowakowska-Duława E, Nowak-Niezgoda M, Radomańska B, Talar-Wojnarowska R, Wereszczyńska-Siemiątkowska U, Rydzewska G., Management of acute pancreatitis (AP) - Polish Pancreatic Club recommendations, Prz Gastroenterol. 2016;11(2):65-72.
 • Kłos. J, Lipiński M, Rydzewska G, Leczenie choroby refleksowej przełyku – co nowego?, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s. 6, 9-11
 • Kadaj-Lipka R, Rydzewska G, Krwawienie z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego – diagnostyka i leczenie, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s. 12-18
 • Bednarczuk A, Maruszak A, Rydzewska G, Endoskopowe metody leczenia otyłości, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s. 19-24
  Moniuszko A, Rydzewska G, Rola mikrobiomu jelitowego w wybranych chorobach przewodu pokarmowego, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s.25-29
 • Szydlarska D, Jakubowska A, Moniuszko A, Rydzewska G, Zakażenie Clostridium difficile u pacjentów z nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s. 38, 40-43
 • Powalski G, Lipiński M, Rydzewska G, Postępowanie po polipektomii polipów jelita grubego, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s. 51-54
  Zielińska E, Jesionowski M, Rydzewska G, Kliniczne zastosowania terlipresyny w gastroenterologii, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s. 55-57
 • Degowska M, Rydzewska G, Incydentaloma w trzustce – zasady postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem zmian torbielowatych, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s. 64-67
 • Panufnik P, Maciejewska K, Rydzewska G, Dieta bezglutenowa – fakty i mity, Terapia, Nr 10 (344), październik 2016, s. 71-73
 • Rydzewska G, Lipiński M, Inhibitor pompy protonowej nowej generacji – dekslanzoprazol, Świat Medycyny, wrzesień 2016, nr 9 (184), s. 8, 11-13
 • Rydzewska G., Markers of autonomic nervous system impairment in celiac disease: we know the questions to ask but we still do not hale answers, Pol Arch Med. Wewn. 2016; 126(11): 845-846 Published online November 30, 2016
 • Lipinski M, Rydzewska-Rosolowska A, Rydzewski A, Cicha M, Rydzewska G., Soluble urokinase-type plasminogen activator receptor (suPAR) in patients with acute pancreatitis (AP) - Progress in prediction of AP severity, Pancreatology, 2016 Nov 25. pii: S1424-3903(16)31245-5
 • Rydzewska G., Lipinski M., Biosimilars in Gastroenterology - An Important Moment in the Treatment of Inflammatory Bowel Diseases, J Gastroenterol Disord Ther 2016, 3: 124
 • Ostrowski J, Paziewska A, Lazowska I, Ambrozkiewicz F, Goryca K, Kulecka M, Rawa T, Karczmarski J, Dabrowska M, Zeber-Lubecka N, Tomecki R, Kluska A, Balabas A, Piatkowska M, Paczkowska K, Kierkus J, Socha P, Lodyga M, Rydzewska G, Klopocka M, Mierzwa G, Iwanczak B, Krzesiek E, Bak-Drabik K, Walkowiak J, Klincewicz B, Radwan P, Grzybowska-Chlebowczyk U, Landowski P, Jankowska A, Korczowski B, Starzynska T, Albrecht P, Mikula M,  Genetic architecture differences between pediatric and adult-onset inflammatory bowel diseases in the Polish population Sci Rep. 2016 Dec 23;6:39831 
 • Maria Gazouli, Mira M. Wouters, Lejla Kapur-Pojskić, May-Bente Bengtson, Eitan Friedman, Gordana Nikcević, Christiana A. Demetriou, Agata Mulak, Javier Santes, Beate Niesler.: Lessonsl earned - resolving the enigma of geneticfactors in IBS, Nat.Rev.Gastroenterol.Hepatol. 2016 Vol.13 no.2; s.77-87

 • Jessica Becker, Stephan L. Haas, Anna Mokrowiecka, Justyna Wasielica-Berger, Zeeshan Ateeb, Jonna Bister, Peter Elbe, Marek Kowalski, Magdalena Gawron-Kiszka, Marek Majewski, Agata Mulak, Maria Janiak, Mira M. Wouters, Till Schwammle, Timo Hess, Lothar Veits, Stefan Niebisch, Jose L. Santiago, Antonio Ruiz de Leon, Julio Perez de la Serna, Elena Urcelay, Vito Annese, Anna Latiano, Uberto Fumagalli, Riccardo Rosati, Luigi Laghi, Rosario Cuomo, Frank Lenze, Giovanni Sarnelli, Michaela Muller, Burkhard H.A. von Rahden, Cisca Wijmenga, Hauke Lang, Kamila Czene, Per Hall, Paul I.W. de Bakker, Michael Vieth, Markus M. Nothen, Henning G. Schulz, Krystian Adrych, Anita Gąsiorowska, Leszek Paradowski, GrzegorzWallner, Guy E. Boeckxstaens, Ines Gockel, Marek Hartleb, Srdjan Kostic, Anna Dziurkowska-Marek, Mats Lindblad, Magnus Nilsson, Michael Knapp, Anders Thorell, Tomasz Marek, Andrzej Dąbrowski, Ewa Małecka-Panas, Johannes Schumacher.: The HLA-DQβ1 insertion is a strong achalasia risk factor and displays a geospatial north-south gradient among Europeans, Eur.J.Hum.Genet. 2016 Vol.24 no.8; s.1228-1231
 • Ewa Waszczuk, Karolina M. Waszczuk, Agata Mulak, Leszek Paradowski.: Inadequate seroprotection against hepatitis B virus and one detected case of hepatitis C virus infection among patients with inflammatory bowel disease, Eur.J.Gastroenterol.Hepatol. 2016 Vol.28 no.6; s.628-632
 • Nikolaos Mastellos, Grzegorz Bliźniuk, Dorota Czopnik, Mark McGilchrist, Andrzej Misiaszek, Piotr Bródka, Vasa Curcin, Josip Car, Brendan C. Delaney, Anna Andreasson.: Feasibility and acceptability of TRANSFoRm to improve clinical trial recruitment in primary care, Fam.Pract. 2016 Vol.33 no.2; s.186-191
 • Vermeire S, Schreiber S, Petryka R, Kuehbacher T, Hebuterne X, Roblin X, Klopocka M, Goldis A, Wisniewska-Jarosinska M, Baranovsky A, Sike R, Stoyanova K, Tasset Ch, Van der Aa A, Harrison P. Clinical remission in patients with moderate-to-severe Crohn’s disease treated with filgotinib (the FITZROY study): results from a phase 2, double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2017; 389 (10066): 266-275. doi: 10.1016/S0140-6736(16)32537-5.
 • Vermeire S, Sandborn WJ, Danese S, Hébuterne X, Salzberg BA, Klopocka M, Tarabar D, Vanasek T, Gregus M, Hellstern PA, Kim JS, Sparrow MP, Gorelick KJ, Hinz M, Ahmad A, Pradhan V, Hassan-Zahraee M, Clare R, Cataldi F, Reinisch W. Anti-MAdCAM antibody (PF-00547659) for ulcerative colitis: the TURANDOT study. Lancet 2017; 390 (10090): 135-144. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30930-3
 • Sandborn WJ, Lee SD, Tarabar D, Louis E, Kłopocka M, Klaus J, Reinisch W, Hebuterne X, Park D II, Schreiber S, Nayak S, Ahmad A, Banerjee A, Brown LS, Cataldi F, Gorelick KJ, Cheng JB, Hassan-Zahraee M, Clare R, D'Haens GR. Phase II evaluation of anti-MAdCAM antibody PF-00547659 in the treatment of Crohn`s disease : report of the OPERA study. Gut 2017;0:1–12. doi:10.1136/gutjnl-2016-313457
 • Bielińska J, Liebert A, Lesiewska N, Bieliński M, MieczkowskiA, Sopońska-Brzoszczyk P, Brzoszczyk B, Długosz D, Guenter W, Borkowska A, Kłopocka M. Depressive and anxiety symptoms among patients with inflammatory bowel diseases. Med. Res. J. 2017; 2: 6-12.
 • Eder P, Kłopocka M, Wiśniewska-Jarosińska M, Talar-Wojnarowska R, Maj D, Detka-Kowalska I, Kierkuś J, Śliwczyński A, Liebert A, Bugajski M, Gonciarz M, Zagórowicz E.
  Possible undertreatment of women with Crohn disease in Poland : a subgroup analysis from a prospective multicenter study of patients on anti-tumor necrosis factor therapy. Pol. Arch. Med. Wewn. 2017; 127: 674-680.

2015

 • Maciejewska K, Rydzewska G., Choroba trzewna u dorosłych, Terapia.2015;Nr 6 ,z.1 (324),Czerwiec 2015; 193
 • Barbara Włodarczyk, Marek Pazurek, Renata Talar-Wojnarowska, Ewa Małecka-Panas, Zastosowanie enteroskopii dwubalonowej w diagnostyce chorób jelita cienkiego, Wiadomości Lekarskie, Tom LXVIII, 2015, Nr 1, s.20-25
 • Łodyga M., Eder P., Bartnik W.,Gonciarz M.,Kłopocka M., Linke K., Małecka-Panas E., Radwan P., Rydzewska G., New pharmaceuticals  in  inflammatory bowel disease, Prz Gastroenterol. 2015;10(2):57-60. Epub 2015 Jul 1.
 • Miśkiewicz A., Szparecki G., Durlik M., Rydzewska G., Ziobrowski I., Górska R., The Q705K and F359L Single-Nucleotide Polymorphisms of NOD-Like Receptor Signaling Pathway: Association with Chronic Pancreatitis, Pancreatic Cancer, and Periodontitis, Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2015 Dec;63(6):485-94. Epub 2015 Aug 8.
 • Lipinski M, Rydzewska-Rosolowska A, Rydzewski A, Rydzewska G., Urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin as an early predictor of disease severity and mortality in acute pancreatitis, Pancreas. 2015 Apr; 44(3): 448-52. 
 • Rydzewska G., Farmakoterapia zakażeń Clostridium difficile, Forum Zakażeń;2015; 6(5); Zeszyt 5; 311- 317
 • Czyżewska A., Rydzewska G., Choroba refluksowa - wybrane aspekty diagnostyki i leczenia, Terapia.2015; Nr 6, z.1 (324), Czerwiec 2015;7-13
 • Kaniewska M, Rydzewska G., Niedokrwistość z niedoboru żelaza w chorobach układu pokarmowego - kiedy leczymy preparatami dożylnymi żelaza, Terapia.2015; Nr 6 ,z.1 (324), Czerwiec 2015;23-29
 • Maciejewska K, Rydzewska G., Choroba trzewna u dorosłych, Terapia.2015;Nr 6 ,z.1 (324),Czerwiec 2015; 193
 • Stępień B, Rydzewska G., Dynamika zmian fibrynogenu w prognozowanym lekkim i ciężkim zapaleniu trzustki u ludzi, Postępy Progress in Medicine; 2015; Nr 8B; sierpień 2015 tom XXVI;42-47
 • Pęksa A., Rydzewska G., Wybrane aspekty dotyczące żywienia w chorobach układu pokarmowego, Terapia.2015;Nr 6 ,z.1 (324),Czerwiec 2015; 64-68
 • Starczewska E,Rydzewska G., Diagnostyka i leczenie zaparć, Terapia.2015; Nr 6, z.1 (324),Czerwiec 2015; 59-63
  Karłowicz K, Bednarczuk A, Rydzewska G., Zespół rozrostu flory bakteryjnej jelita cienkiego (SIBO), Terapia.2015;Nr 6 ,z.1 (324),Czerwiec 2015;30-35
 • Lipinski M, Rydzewska-Rosolowska A, Rydzewski A, Rydzewska G., Fluid resuscitation in acute pancreatitis: Normal saline orlactated Ringer's solution?, World J Gastroenterol. 2015 Aug 21;21(31):9367-72.
 • Stępień B, Piotrowicz G, Rydewska G., Choroba uchyłkowa, Terapia.2015;Nr 6 ,z.1 (324),Czerwiec 2015; 51-56
 • Kadaj-Lipka R, Rydzewska G., Zespół jelita nadwrażiwego(IBS) - diagnostyka i leczenie, Terapia.2015;Nr 6 ,z.1 (324),Czerwiec 2015; 44-49
 • Lech E, Lipiński M, Rydzewska G., Biegunka - objawy kliniczne, diagnostyka i leczenie, Terapia.2015;Nr 6 ,z.1 (324),Czerwiec 2015; 39-43
 • Sandborn WJ., Colombel JF., Rutgeerts P., Brown K., Sakov A., Haviv A., Feagan BG, Vermeire S, Beart F, Dupas JL, Bouhnik Y, Bonaz B, Hebuterne X, Allez M, Israeli E, Fraser G, Segol O, Fishman S, Lehat A, Melzer E, Pallone F, Campieri M, Gasbarrini A, Kohn A, Vecchi M, Ponsioen C, Van der Woude J, Rydzewska G., Match T, Paradowski L, Wright JP, Watermeyer GA, Pettengell KE, Mahomed AD, Prins MJ, Diaz JP, Texonera C, Gisbert J, Hinojosa J, Garcia FG, Sanchez VG, Parkes M, Probert C, Leiper K, Nwokolo C, Mayberry J, Bloom S,  A phase II study of laquinimod in Crohn's disease, INFLAMMATORY BOWEL DISEASES; 2015; nr 64; 1227-1235
 • Katarzyna Neubauer, Iwona Bednarz-Misa, Dorota Diakowska, Bartosz Kapturkiewicz, Andrzej Gamian, Małgorzata Krzystek-Korpacka.: Nampt/PBEF/visfatinup regulation in colorectal tumors, mirrored in normaltissue and wholeblood of colorectal cancer patients, isassociated with metastasis, hypoxia, IL1β, and anemia, Bio Med Res. Int. 2015 Vol.2015; art.ID 523930 [12 s.]

 • Agata Mulak, Bruno Bonaz.: Brain-gut-microbiotaaxis in Parkinson'sdisease, World J.Gastroenterol. 2015 Vol.21 no.37; s.10609-10620
 • Ewa Jaźwińska-Tarnawska, Izabela Jęśkowiak, Ewa Waszczuk, Agata Mulak, Krystyna Głowacka, Magdalena Hurkacz, Leszek Paradowski, Zofia Zaleska, Anna Wiela-Hojeńska.: Genetic polymorphism of ABCB1 gene (C3435T) in patients with inflammatory bowel diseases. Is there any gender dependency? Pharmacol.Rep. 2015 Vol.67 no.2; s.294-298
 • Agata Mulak, Muriel Larauche, Mandy Biraud, Mulugeta Million, Jean Rivier, Yvette Tache.: Selective agonists of somatostatin receptor subtype 1 or 2 injected peripherally induce antihyperalgesic effect in two models of visceral hypersensitivity in mice, Peptides 2015 Vol.63; s.71-80
 • Karolina Waszczuk, Ewa Waszczuk, Agata Mulak, Leszek Szenborn, Leszek Paradowski.: A 'coco onimmunization strategy' among patients with inflammatory bowel disease, Eur. J.Gastroenterol. Hepatol. 2015 Vol.27 no.3; s.249-253
 • M.R. Fox, J.E. Pandolfino, R. Sweis, M. Sauter, A.T. Abreu, Y. Abreu, A. Anggiansah, A. Bogte, A.J. Bredenoord, W. Dengler, A. Elvevi, H. Fruehauf, S. Gellersen, S. Ghosh, C.P. Gyawali, H. Heinrich, M. Hemmink, J. Jafari, E. Kaufman, K. Kessing, M. Kwiatek, B. Lubomyr, M. Banasiuk, F. Mion, J. Perez de la Serna, J.M. Remes-Troche, W. Rohof, S. Roman, A. Ruiz de Leon, R. Tutuian, M. Uścinowicz, M.A. Valdovinos, R. Vardar, M. Velosa, D. Waśko-Czopnik, P. Weijenborg, C. Wilshire, J.Wright, F. Zerbib, D. Menne.: Inter-observer agreement for diagnostic classification of esophage almotility disorders defined in high-resolution manometry, Dis.Esophagus 2015 Vol.28 no.8; s.711-719

2014