11.10.2017
MODEL KOORDYNOWANEJ OPIEKI NAD PACJENTEM Z NIESWOISTYMI CHOROBAMI ZAPALNYMI JELIT

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów w Sejmie RP, w dniu 10 października 2017 r. odbyła się debata z udziałem ministra Marka Tombarkiewicza, posła Krzysztofa Ostrowskiego oraz ekspertów PTG-E (prof. Grażyny Rydzewskiej, prof. Agnieszki Dobrowolskiej, prof. Marii Kłopockiej, doc. Piotra Edera, prof. Macieja Gonciarza).

Tematem debaty było omówienie modelu opieki koordynowanej nad pacjentem z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.

Opracowany dokument można znaleźć poniżej

Model koordynowanej opieki - do pobrania