Badania endoskopowe u pacjentów poddanych leczeniu przeciwpłytkowemu i przeciwzakrzepowemu (2012)

Dorota Baczewska-Mazurkiewicz, Krzysztof Celiński, Mirosław Dłużniewski, Maciej Gonciarz, Krzysztof Linke, Ewa Małecka-Panas, Janusz Milewski, Barbara Skrzydło-Radomańska, Mariusz Rosołowski, Mariusz Wyszkowski, Grażyna Rydzewska

Badania endoskopowe u pacjentów poddanych leczeniu przeciwpłytkowemu i przeciwzakrzepowemu – wytyczne dotyczące postępowania. Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii

Guidelines for the management of antiplatelet and anticoagulanttherapy in patientsundergoingendoscopicprocedures. Recommendations of the WorkingGroup of the PolishSociety of Gastroenterology and the Polish Consultant in Gastroenterology

Prz Gastroenterol 2012; 7 (5): 243–248