Badania endoskopowe u pacjentów poddanych leczeniu przeciwpłytkowemu i przeciwzakrzepowemu (2012)

Badania endoskopowe u pacjentów poddanych leczeniu przeciwpłytkowemu i przeciwzakrzepowemu – wytyczne dotyczące postępowania. Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Gastroenterologii

Guidelines for the management of antiplatelet and anticoagulant therapy in patients undergoing endoscopic procedures. Recommendations of the Working Group of the PolishSociety of Gastroenterology and the Polish Consultant in Gastroenterology

Dorota Baczewska-Mazurkiewicz, Krzysztof Celiński, Mirosław Dłużniewski, Maciej Gonciarz, Krzysztof Linke , Ewa Małecka-Panas , Janusz Milewski, Barbara Skrzydło-Radomańska, Mariusz Rosołowski , Mariusz Wyszkowski , Grażyna Rydzewska

Prz Gastroenterol 2012; 7 (5): 243–248